Facebook Twitter
gPlus 

การศึกษา

 • ASEAN-FOCUS.COM

  ครบเครื่องเรื่องอาเซียน ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับอาเซียน

  http://asean-focus.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • barcodesthailand.com

  บาร์โค้ดสำหรับค้าปลีก ean, upc, itf, isbn, issn ฯลฯ

  http://barcodesthailand.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Get Your PHENTERMINE Online! Best Quality, Best Price!

  http://www.anyboard.net/suggest/posts/273419.html buy phentermine online buy phentermine online http://www.realhp.de/members/loskituch/fntr6.html no prescription phentermine no prescription phentermine http://www.welnet4u.de/gb/gb.php?u=setvol phentermine online phentermine online http://phentermine.drugsagents.com/discount-phentermine.html discount phentermine discount phentermine

  http://www.anyboard.net/suggest/posts/273419.html ส่งให้เพื่อน โหวต
 • prep international kindergarten school in thailand โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

  prep international kindergarten school in thailand โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

  http://www.prep.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • speak tik tok

  - ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ

  http://www.speaktiktok.com ส่งให้เพื่อน โหวต
 • toefl

  สถาบันเปิดการติว toefl สามารถทำการได้ที่เว็บไซต์ของเรา สำหรับ toefl แล้วาสถาบัน Prinncipal ของเราเป็นสถาบันซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจมากแต่ด้วยทางสถาบันของเราเน้นเรื่องของคุณภาพจึงจำกัดในการเข้าเรียนได้ไม่เกิน 10 12 คน การเรียนการสอนของสถาบันจะทำการติว toefl แบบเนื้อๆเน้นๆ ถ้าเรียนในชัวโมงแล้วยังไม่เข้าใจหรือขาดเรียนหรือเรียนไม่ทันสามารถดู video ย้อนหลังได้ ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียน toefl ต้องรับทำการสมัครเรียนเข้ามาจะเริ่มเรียน 1 ส.ค เป็นต้นไปเรารับจำนวนจำกัดนักเรียนจริงเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทางสถาบัน Prinncipal พร้อมให้ความรู้ใน Class และนอก Class ด้วยในทางเว็บไซต์ webboard ของทางสถาบันที่เรามีอยู่เมื่อพบปัญหาสามารถติดต่อกับเราได้ทุกเวลา สิ่งที่ได้รับจากสถาบัน Prinncipal ในการเรียน toefl มีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นในการพูดหรือการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับเราแล้วการที่ทางสถาบันรวมทั้งอาจารย์ผู้ทำการติวtoeflให้แล้วนักเรียนสามารถทำความเข้าใจและนำไปพัฒนาการต่อไปนั้นคือความภาคภูมิใจทางสถาบัน Prinncipal การติว toefl เพื่อการสร้างความชำนาญให้กับในเรื่องเทคนิคต่างๆในการที่จะต้องรู้เพื่อการสอบที่ราบรื่นและคะแนนที่ดีสามารถเชื่อมั่นได้ที่สถาบันของเรา Prinncipal ที่ Prinncipal ถ้าเป็นเรียนแบบคนเดียวสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้แต่เวลาต้องตรงกับเวลาของอาจารย์ผู้ทำการสอน ส่วนเรื่องอัตราค่าชม. 1,500 บาท บุคคลากรที่ Prinncipal ทำการสอนให้กับนักเรียนผู้ซึ่งมีความสามารถทำการสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจได้เป็นอย่างดีสอนเรื่องทักษะการอ่านการฟังการพูดเพื่อการสอบจะได้คะแนนอยู่ในระกับที่ดี ขอบคุณที่ให้โอกาสกับสถาบันของเรา Prinncipal ในการสอนtoeflในระบบออนไลน์เพราะเป็นการคิวแบบใหม่

  http://www.prinncipal.ac/toefl/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • Where Sports Enthusiasts Come To Play

  Where Sports Enthusiasts Come To Play

  http://th.playsports88.com/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • งานประชุมวิชาการนานาชาติ ANSCSE

  งานประชุมวิชาการด้าน Computational Science และ Engineering ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยการบรรยายรับเชิญโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัย และ นักศึกษา การแสดงนิทรรศการ บางปียังจัดให้มีการอบรม หรือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจอีกด้วย

  http://anscse.lsr.nectec.or.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • เพลงชาติไทย

  ประวัติและความเป็นมาของเพลงชาติไทย (ต้นฉบับ) เนื้อเพลงและคำร้องเพลงชาติไทย

  https://creationcz.com/lyrics/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8% ส่งให้เพื่อน โหวต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

  http://www.rmutto.ac.th ส่งให้เพื่อน โหวต
 • รับทำรูปเล่มโปรเจค

  บริการทำเอกสารทางด้านการออกแบบระบบ บริการเขียน Flow Chart ของระบบที่มีอยู่เดิมหรือจากระบบที่พัฒนากับทางเรา (ดูตัวอย่าง) บริการเขียน ER-Diagram สำหรับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือพัฒนาโปรแกรมกับทางเรา (ดูตัวอย่าง) บริการเขียน Data Flow Diagram (DFD) จากระบบที่มีอยู่เดิมหรือจากระบบที่พัฒนากับทางเรา (ดูตัวอย่าง) บริการทำ Presentation (ดูตัวอย่าง) ใช้โปรแกรม ด้วย powerpoint ในการนำเสนองานรูปเล่มโปรเจค บริการวิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยใช้หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) หาค่าเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโดยทั่วไป Chi-Square ( 2? ) หาค่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) บริการลอกแบบและเขียนแบบ โปรแกรมเขียนแบบ SOLIDWORKS

  https://www.facebook.com/imakeproject.th/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

  สถานศึกษาของรัฐบาล สังก้ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

  http://www.thai-school.net/kna/ ส่งให้เพื่อน โหวต
 • สถาบันภาษายูนิเซิร์ช

  แฟรนไชส์การศึกษาแนวคิดใหม่, สถาบันภาษายูนิเซิร์ช: ภาษา อังกฤษเด็ก และ จีนเด็ก, แนะแนว ศึกษาต่อ ต่างประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน สิงคโปร์, Study Camp & Tour, สื่อภาษา อังกฤษ จีน สำหรับเด็ก.

  http://www.unisaerchthailand.com ส่งให้เพื่อน โหวต